A brand new year
Image default
Onderwijs

Wat zijn didactische werkvormen

Als gesproken wordt van didactische werkvormen en over didactische vaardigheden dan wordt gedoeld op het vermogen van een docent om te kunnen inspireren en enthousiasmeren, omgaan met vragen en reacties, omgaan met weerstand, het bieden van uitdagingen en het kunnen aansluiten bij verschillende leerstijlen. 

Didactische werkvorming ter ondersteuning van didactische vaardigheden

Vooropgesteld; didactiek is een vorm van wetenschap die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en een leerhouding door een leerkracht onderwezen kunnen worden aan studenten en leerlingen. Simpeler gesteld, als je het hebt over didactische werkvormen dan wordt specifiek gedoeld op de invulling van een les waardoor leerlingen en studenten efficiënt iets geleerd kan worden. Ter ondersteuning van didactische vaardigheden zijn er tal van didactische werkvormen. Dit zijn werkvormen die leerlingen activeren en de lessen behoorlijk interactiever maken. Omdat het leren vanwege didactische werkvormen een stuk leuker en uitdagender wordt, wordt de leerstof ook beter en gemakkelijker onthouden. 

Didactiek belangrijk voor de motivatie van leerlingen en studenten

Concrete voorbeelden van didactische werkvormen zijn instructievormen, gespreksvormen, opdrachten, spelvormen of een quiz of energizer. In algemene zin kan gesteld worden dat didactiek belangrijk is voor de motivatie van leerlingen en studenten. Hoe beter de didactische vaardigheden van een docent zijn, hoe sterker ook de verbondenheid wordt met de leerlingen en hoe beter de prestaties worden. De onderlinge verbondenheid verbetert bovendien als je aandacht besteedt aan didactische samenwerkingsvormen.

Het gevoel zelf keuzes te kunnen maken helpt bij de ontwikkeling Het ervaren van groei heeft ongetwijfeld de sterkste relatie met de didactische vaardigheden van een docent. Leerlingen en studenten die groei ervaren omdat ze werkvormen in een duidelijke structuur aangeboden krijgen worden op positieve wijze gemotiveerd in de ontwikkeling. Daarnaast heeft het gevoel zelf keuzes te kunnen maken ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van adolescenten, zo heeft onderzoek uitgewezen.