A brand new year
Image default
Management

Opporren Ervarend Leren voor bedrijven

 

 

Opporren voor bedrijven en organisaties

Ervarend leren: Effectief en Leuk.

Opporren biedt methodisch ervarend leren voor groei van teams.

Methodisch ervarend leren legt functioneren en latente structuren onmiskenbaar bloot en schept zodoende een kans op structurele veranderingen.

 

 

 

Deelnemers gaan verschillende uitdagingen aan, in de vorm van spelvormen met afwisselend een samenwerkings- en oplossingsgericht karakter Tijdens de activiteiten worden de deelnemers doorlopend intensief begeleid door de twee faciliteerders. Zij creëren een veilige omgeving zodat deelnemers zich op hun gemak voelen en bereid zijn zichzelf te laten zien.

Deelname van het hele team, inclusief de teamleider, is essentieel in dit proces. Faciliteerders leggen in dit proces de lat zó hoog, dat je nét niet zeker weet op je er wel bij kunt….Dat brengt dan meteen de juiste spanning binnen de groep over de taak. De resultatenn die uiteindelijk komen bovendrijven zijn de patronen binnen het team. En met die patronen kunnen we aan het werk: zijn ze latent, of van destructieve aard, moeten er dingen veranderen?

 

Sleutelelementen van de methodiek zijn:

 • beperkte groepsgrootte

 • vooraf afspraken maken

 • eigen doelen stellen

 • uitdaging

 • plezier

 • praktijkgericht

 • complimenteren en belonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat levert een programma met Opporren op?

 

Methodisch ervarend leren vormt een verrassend waardevol en krachtig instrument Faciliteerders en de groep maken samen de koppeling tussen de spelvorm en het dagelijks leven, het bedrijf of school. Dit schept de kans op een beter functionerend team en levert een organisatie tijdswinst en geld op. Doelen worden sneller bereikt en de onderlinge sfeer verbetert. Als individu groei je in je persoonlijk functioneren.

 

De trainers analyseren gaandeweg samen met de groep de groepsdynamica en deelnemers kiezen zelf of en hoe een verandering wordt ingezet. De trainer daagt de deelnemers uit vanuit zichzelf de beste oplossing te vinden door anders te kijken, of hen te prikkelen een nieuwe stap te nemen. In de beperkte groepsgrootte observeren en begeleiden de trainers gericht de deelnemers. Zij leren in de spelvormen elkaar, en ook zichzelf beter kennen!

 

 

 

 

Ervarend Leren wordt doelgericht ingezet bij coaching van teams en individuen. Het gaat hierbij om verankering of verandering van bijvoorbeeld:

 • doelen stellen

 • probleemoplossing

 • samenwerking

 • leiderschap

 • besluitvorming

 • persoonlijke verantwoordelijkheid

 • zelfvertrouwen

 

De programma´s worden doelgericht samengesteld, in overleg met de opdrachtgever.

 

 

 

 

 

https://extinctionrebellion.nl/events/training-geweldloze-burgerlijke-ongehoorzaamheid/