Tag: Archeologisch onderzoek

Wanneer is archeologisch onderzoek verplicht?

Archeologisch onderzoek is verplicht wanneer de bodem van uw project moet worden verstoord doordat er bijvoorbeeld grond moet worden uitgegraven. Dit komt vaak voor als het gebied of de planningslocatie een dubbele gebruikswaarde heeft in haar bestemmingsplan. Dat wordt vaak een dubbelbestemming Waarde – Archeologie genoemd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van…
Vergeten om archeologisch bodem onderzoek aan te vragen?

Wat als u met uw bestemmingsplan begint zonder bodem onderzoek? Archeologisch onderzoek is vrijwel verplicht als in de grond aanleiding is tot vondsten. Het is strafbaar als u het onderzoek overslaat. Als u zonder omgevingsvergunning gaat bouwen of graven bent u sowieso strafbaar als de context en situatie bepalen of er bodemonderzoek uitgevoerd moet worden….