A brand new year
Image default
Architectuur

Vergeten om archeologisch bodem onderzoek aan te vragen?

Wat als u met uw bestemmingsplan begint zonder bodem onderzoek?

Archeologisch onderzoek is vrijwel verplicht als in de grond aanleiding is tot vondsten. Het is strafbaar als u het onderzoek overslaat. Als u zonder omgevingsvergunning gaat bouwen of graven bent u sowieso strafbaar als de context en situatie bepalen of er bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. U kunt vooraf in het bestemmingsplan lezen of het onderzoek in uw situatie verplicht is. Neem altijd contact op met de gemeente als u het archeologisch onderzoek vergeten bent aan te vragen. De gemeente of rijksdienst voor cultureel erfgoed zal het bestemmingsplan tevens niet verder afhandelen totdat het onderzoek is uitgevoerd. Indien er toch wordt gebouwd worden werkzaamheden stil gelegd totdat de omgevingsvergunning is geaccepteerd na bodemonderzoek. Tot bepaalde dieptes mag zonder archeologisch onderzoek worden gegraven. Indien die grens die wordt aangegeven wordt overschreden en u dieper graaft wordt u grond onderworpen aan bodemonderzoek.

 

Soorten archeologische bodem onderzoeken

In de eerste instantie zullen bureau en booronderzoek nodig zijn om bepaalde vondsten van archeologische oorsprong te bepalen. Met bureau onderzoek worden culturele en historische archieven geraadpleegd van de omgeving of plaats waar het bestemmingsplan voor geld. Hieruit kan al naar voren komen of er oude vondsten zoals een Romeinse monument, een grafmonument of ruïnes van een oud kasteel begraven liggen onder de grond bijvoorbeeld. Soms moeten deze oude vondsten in de grond worden beschermd en mag er niet gebouwd worden zodat deze objecten worden aangetast. Soms worden de objecten opgegraven en elders veilig gesteld. Booronderzoek kan zowel verkennend, karterend als waarderend zijn. Meestal wordt verkennend onderzoek gedaan als bureauonderzoek aanleiding geeft tot archeologische objecten in de bodem. In plaats van karterend en waarderend booronderzoek wordt nu tegenwoordig proefsleuven onderzoek gedaan om eventuele vondsten op te graven en zo waarde te bepalen. Datering uit de oudheid, waarde, omvang, en grootte van objecten kunnen beter aan de hand van proefsleuven onderzoek dan aan de hand van boor onderzoek worden bepaald. Uiteindelijk valt waarderend onderzoek als besluitvorming of monumenten van waarde zijn en moeten veilig worden gesteld op de vindplaats. Hieruit kan men besluiten om wel of geen omgevingsvergunning af te geven.

 

Hoe plant u het onderzoek en wat kost het?

Als duidelijk naar voren komt dat u aan de hand van het bestemmingsplan archeologisch bodemonderzoek moet laten uitvoeren moet u dit zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk laten doen om tijd en kosten te besparen in het bouw en graafproces. Dit kan alleen door een gecertificeerd onderzoeksbureau die officiële archeologische rapporten uit mag geven zoals Transect. U mag zelf geen archeologisch bodemonderzoek uitvoeren. De kosten lopen zeer uiteen en zijn onder andere afhankelijk van de locatie, omvang van vondsten, oppervlakte, aantal onderzoeken dat moet worden uitgevoerd en het bestemmingsplan. Er is daarom vooraf geen vaste prijs bekend. Indien u alles weet over bouw of graafwerkzaamheden en dit bespreekt wordt een prijs met u afgesproken op basis van de persoonlijke wensen. Het onderzoek kan soms aardig wat tijd in beslag nemen. Hoe eerder u dus het onderzoek laat toepassen, hoe sneller u een vergunning aan kunt vragen. Plan daarom het onderzoek zo vroeg mogelijk tijdens het bouw en graaf proces.

 

https://transect.nl/