A brand new year
Image default
Onderwijs

Cito-toets groep 4 oefenen

Leerlingen van groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari , de toets Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu van belang om als ouder over de Cito’s M4 en E4 te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen van groep 4. Zo bent u helemaal geïnformeerd. 

 

Welke toetsen worden afgenomen?

Om direct met de deur in huis te vallen zijn dit de toetsen die worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die aan bod is gekomen. Dat betekent onder meer: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen in deze groep moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de manier waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen door het leerjaar heen aan de beurt en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. 

 

Belang van groep 4-toetsen 

Om welke reden neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Waarom willen ze alles weten van de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in beeld te brengen. Door twee keer te toetsen zijn leeropbrengsten te meten. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen genoeg vooruit gaan. Zo niet, dan kan er een plan worden gecreëerd om de leerling te begeleiden. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. De score telt dan ook mee. 

 

Voorbereiding op de toetsen van Cito in groep 4

Het is zeker zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden gedaan. De getoetste stof komt dan ook dagelijks terug. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf op school worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de manier van vragen stellen is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen optimaal voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets. 

 

Cito groep 4 thuis oefenen 

Educazione Publishers heeft een drietal oefenboeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. De meer dan 33 oefeningen per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles aan bod. De oefenboeken van uitgeverij Educazione worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bezoek voor aanvullende informatie de volgende website.

 

Tot slot 

Als je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen gedaan: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van leerlingen laten zien. De leerkrachten gebruiken de scores om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij zeker van pas. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid getraind in alle onderdelen in groep 4. 

 

https://nederlandsonderwijs.jouwweb.nl/