A brand new year
Image default
Onderwijs

Zelf oefenen met de Cito-toets

Nu het basisonderwijs op zijn gat ligt, gaan steeds meer ouders op zoek naar alternatieve manieren om hun kinderen onderwijs te geven. Want op school worden kinderen opgedeeld of weer naar huis gestuurd. Resultaten gaan achteruit en het laatste wat ouders willen is dat hun kinderen te lijden hebben onder de crisis in het Nederlandse onderwijs.

Zelf oefenen voor de Cito-toetsen gebeurt dan ook steeds vaker. Via de website Boekenbestellen.nl zijn talloze oefenboeken te vinden. Zoals een exemplaar voor de Eindtoets van groep 8 (Cito-toets, Route 8-toets of IEP-toets) en de Entreetoets in groep 7. Hieronder sommen we de grootste voor- en nadelen van het oefenen met dit soort oefenboeken op.

 

Voordelen van zelf oefenen

De belangrijkste voordelen van het zelf oefenen met oefenboeken in de huidige onderwijscrisis op een rijtje:

  • Ouders houden zelf meer controle over de (leer)prestaties van hun kinderen, bij het ontbreken van een vaste leerkracht die dat doorgaans overziet;
  • Als ouder overzie je het leren en denken van je kind en kun je er goed op inspelen.
  • Bij ziekte of andere uitval van leerkrachten hoeven kinderen niet helemaal opnieuw te beginnen als ze ook thuis ondersteuning in het leren krijgen;
  • De lesstof van de oefenboeken sluit goed aan bij de lessen op school én bereiden voor op de belangrijkste toetsen die in het basisonderwijs worden afgenomen (De Cito-toetsen van het LVS – leerlingvolgsysteem);
  • Door te oefenen blijven kinderen het gewoon om de vaardigheden toe te passen.

 

Nadelen van zelf oefenen

Er zitten helaas ook enkele  nadelen aan het zelf oefenen van de Cito-toetsen:

  • Er is geen controle van een leerkracht of andere educatieve professional;
  • Leerlingen krijgen geen instructie van een leerkracht en weten dus niet of ze het goed doen;
  • Leerlingen die alleen maar thuis les krijgen hebben dan weliswaar cognitief geen problemen, maar komen ook niet meer onder leeftijdsgenootjes. Het hele sociale aspect van de basisschool gaat op deze manier verloren en dat kan kinderen schaden in hun sociale ontwikkeling.

 

Wat moet je doen als ouder?

Ouders die graag willen oefenen met hun kind, moeten zich vooral afvragen of het nodig is. Heeft de school genoeg leerkrachten en zijn de resultaten van je kind goed? Dan is het misschien niet noodzakelijk, tenzij je een hoger schooladvies zou nastreven. Worden klassen bij jouw kind echter vaak opgesplitst over andere groepen of worden er klassen naar huis gestuurd? Dan kan het zinvol zijn om zelf een oefenboek aan te schaffen en je kind bijles en ondersteuning te geven. Zo voorkom je dat je kind achterstanden oploopt waar het zelf niet zoveel aan kan doen.

Ook als de school te kampen heeft met structurele tekorten en het een komen en gaan van invallers is, kan het zinvol zijn om een oefenboek te kopen en thuis aan de slag te gaan met oefenen. Invallers hebben doorgaans geen oog voor individuen en staan maar korte tijd voor een klas. Te kort om een echte band op te bouwen en kinderen verder te helpen. Het grootste doel van de school is dan ook om een klas op school te houden en vaak niet meer om goed onderwijs te bieden.