A brand new year
Image default
Financieel

Zonder zorgen jouw lening afbetalen doe je zo!

Wanneer je een leningafsluit betekent dat in de praktijk niet zelden dat je ervoor kiest om een bepaalde financiële verbintenis aan te gaan voor de middellange tot lange termijn. Voor het afsluiten van een krediet geldt dat het tegenwoordig behoorlijk goed ingebakken zit in onze manier van leven. Dit betekent niet alleen meer dat we lenen voor de aanschaf van een auto of een woning, maar bijvoorbeeld ook voor de aankoop van een duur, nieuw toestel. Er zijn zelfs mensen die ervoor kiezen om een krediet voor een vakantie af te sluiten. In ieder geval, wil jij zonder zorgen jouw krediet kunnen afbetalen? Besteed dan zeker de nodige aandacht aan onderstaande informatie.

Hoe kan je een lening precies afsluiten?

Het afsluiten van een lening kan vandaag de dag op heel wat verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie is er de mogelijkheid om te kiezen voor een gewone, standaard persoonlijke lening. Hierbij is het zo dat je kan rekenen op zeer lineaire kredietvoorwaarden die eigenlijk zo goed als geen marge bieden voor afwijkingen. Dit betekent concreet dat de volgende zaken zijn vastgesteld:

  • De looptijd van de kredietovereenkomst;
  • Welke (vaste) intrest er op het krediet wordt aangerekend;
  • Hoeveel de maandelijkse aflossingen precies bedragen;

De lineaire voorwaarden van de persoonlijke lening zorgen ervoor dat je als kredietnemer altijd kan rekenen op een zeer beperkte intrest. Dat is mooi meegenomen, maar de strikte voorwaarden zorgen er toch voor dat veel mensen bijvoorbeeld ook kijken in de richting van het doorlopend krediet. Deze laatste keuze is wel een stukje duurder. Ook andere kredieten zoals bijvoorbeeld een autolening of een hypothecair krediet behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Hoeveel bedraagt je afbetalingscapaciteit?

Wil je graag omwille van een bepaalde reden geld lenen? Dan zal je tot de conclusie komen dat er voor het toekennen van een bepaalde lening altijd zal worden gecontroleerd over welke afbetalingscapaciteit je beschikt. Deze afbetalingscapaciteit moet namelijk duidelijk maken of je niet alleen op korte termijn, maar ook over een langere periode in staat zal zijn om aan de kredietvoorwaarden te kunnen voldoen. Ben je van plan om geld te lenen voor de aankoop van een woning? Dan zullen ook alle vaste (terugkerende) lasten in kaart moeten worden gebracht. Het spreekt immers voor zich dat een hypotheek een aanzienlijke financiële verbintenis is.

Het verschil tussen een vaste en variabele interest

Bij het afsluiten van een bepaalde lening zal je als kredietnemer over de mogelijkheid beschikken om een keuze te maken tussen enerzijds een vaste en anderzijds een variabele interest. Er wordt in de praktijk doorgaans gesteld dat de keuze voor een variabele intrest helemaal niet interessant is. Dat is niet helemaal correct. Alles is wat dit betreft afhankelijk van de periode waarin je gaat lenen. Is er binnen die periode sprake van een hoge marktrente? Dan zal dat ervoor zorgen dat je wellicht toch maar beter kan kiezen voor een flexibele rente. Op deze manier zou je zomaar nog kunnen profiteren van toekomstige dalingen. Dat is uiteraard niet zo wanneer er sprake is van een vaste intrest.