Wat is Tinnitus? De medische term voor oorsuizen is Tinnitus aurium en betekent letterlijk ‘gerinkel in het oor’. Het beschrijft het horen van geluiden die van binnenuit komen. Er zijn veel verschillende vormen van Tinnitus. Sommige mensen horen een hoge pieptoon, anderen ervaren juist gebrom of gegons. Ook de combinatie van verschillende tonen komt voor….