A brand new year
Image default
Bedrijven

Belangrijke informatie over interim management

Interim managers zijn zeer ervaren, resultaatgerichte executives en/of specialisten met meestal 15+ jaar ervaring in top management rollen. Typisch hebben zij in hun professionele rollen een sleutelrol gespeeld in de opbouw van hun carrière en nu ligt hun focus op het toepassen van hun kennis in nieuwe situaties. Sommigen zijn ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht en hun kennis en expertise in nieuwe bedrijven willen inbrengen.

Het zijn onafhankelijke senior executives, die een organisatie binnenkomen om een bepaald probleem op te lossen en eruit stappen nadat het probleem is opgelost. Het zijn geen consultants – terwijl een consultant een adviserende rol heeft, zijn interim managers zeer hands-on en betrokken bij de hele opdracht. De functies die zij bekleden kunnen alle leidinggevende of senior management posities zijn – zoals CEO, CFO, Business Unit Heads of specifieke Project Managers. Bezoek de website voor meer informatie.

Voordelen van interim managers

 1. Interim managers worden ingezet op korte tot middellange termijn (gemiddeld 6 – 9 maanden) voor functies met een grote impact.
 2. Opdrachten kunnen deeltijds of voltijds zijn.
 3. Executive interim managers werken via hun eigen bedrijven.
 4. Zij beschikken over de nodige verzekeringen.
 5. Ze hebben vaak bewust gekozen voor interim management als carrièrekeuze.
 6. Gemakkelijke beëindiging, interim managers kunnen op zeer korte termijn worden ontslagen zonder risico, opzeggingspremies of ontslagvergoedingen.

Waarom kiezen voor interim management?

Interim management is een uitstekende oplossing voor bedrijven die te maken hebben met uitdagingen, verstoringen of veranderingen. Interim management biedt klanten een flexibele oplossing om een beroep te doen op de diensten van een senior executive en/of specialist op een tijdelijke basis. Interim managers kunnen een uitstekende oplossing zijn voor bedrijven die te maken hebben met uitdagingen, het leiden van verandering of het vullen van een tijdelijk gat in de organisatiestructuur. Voorbeelden van situaties waarin een Interim manager kan worden ingezet zijn:

 • Management van lijnfuncties;
 • Leiding geven tijdens een overgangs- of veranderingsproces;
 • Fusies en overnames en het managen van post-M&A integratie;
 • Betreden van een nieuwe markt;
 • Opstarten;
 • Snelle opvolging en beheer van een kritiek project;
 • Kostenverlaging door het inhuren van een kostenverlagingsspecialist;
 • Opvullen van een gat als gevolg van zwangerschapsverlof, ontslag, ziekteverlof etc.;
 • Bedrijfsommekeer/crisis.

Verschil tussen waarnemend manager versus interim manager

Het verschil zit hem vooral in de benaming van de functie, en niet zozeer in de rollen. Voor alle doeleinden omvatten beide functietitels exact dezelfde taken en verantwoordelijkheden. Waarnemend managers zijn werknemers die gevraagd worden om tijdelijk de rol van manager op zich te nemen, meestal omdat de eigenlijke manager op vakantie of verlof is, terwijl interim managers tijdelijke functies zijn die bedoeld zijn om een voorlopige rol te vervullen die niet langer nodig is dan de duur van die functie. 

Verantwoordelijkheden van waarnemend managers versus interim managers

De verantwoordelijkheden tussen waarnemende managers en interim managers zijn praktisch identiek. Managers zijn verantwoordelijk voor het plannen en leiden van de werklast en de procedures waarin het werk onder de werknemers wordt gedaan. Zij zijn de belangrijkste communicatie tussen de werknemers op hoger en lager niveau binnen een bedrijf, en moeten ervoor zorgen dat de aan hen toegewezen doelstellingen en doelen door hun personeel worden gehaald. Het enige verschil tussen de twee is dat interim managers een specifiek doel of project toegewezen kunnen krijgen om binnen hun specifieke tijdsbestek uit te voeren, terwijl waarnemende managers gewoon de status quo van de werkplek moeten handhaven totdat de eigenlijke manager terugkeert.

Bezoek de website voor meer informatie.