A brand new year
Image default
Zakelijk

Zakelijk advies

Een Business Manager is een professional die is belast met de taak om namens een bedrijf of een particulier een bedrijf of een onderneming of een particuliere onderneming te leiden met als resultaat het behalen van winst en inkomsten. Er zijn verschillende gebieden waar een Business Manager zijn of haar kennis en expertise kan gebruiken – boekhouding, auditing, budgettering en belastingen, gegevensverwerking en -analyse, financiën, HR en personeel, marketing en public relations, operationele analyse, inkoop enzovoort. . Daarnaast zijn er ook specifieke technische gebieden waarin een Business Manager gespecialiseerde kennis en vaardigheden kan hebben, zoals computerprogrammering, e-commerce, rechten, wetenschap etc.

Zelfs kleine bedrijven of thuisbedrijven hebben doorgaans managers die meerdere rollen vervullen die zich richten op de verhandelbaarheid en het bereik van het bedrijf. In een dergelijk scenario deelt de Business Manager een groot deel van de plichten en verantwoordelijkheden van de eigenaar om het bedrijf succesvol te leiden en in sommige gevallen een deel van de winst te verdienen.

Het lijdt geen twijfel dat de rol van een manager zeer essentieel en cruciaal is voor een bedrijf. Zoals we in de moderne tijd hebben gezien, hebben zelfs artiesten en particulieren zoals musici, dansers, schilders, schrijvers, sporters etc. managers die hun zakelijke aangelegenheden, professionele verplichtingen en financiële zaken regelen. Daarom kan de rol van een manager niet lichtvaardig worden opgevat. In de context van een overheidsinstantie of een militaire instantie zou de functie van zakelijk leider gelijk zijn aan die van een uitvoerend officier of een chef-staf.

Functies of rol

Het toezicht houden op de activiteiten in kleine, grote of particuliere ondernemingen brengt veel specifieke functies met zich mee. Over het algemeen strekken de taken van een Business Manager zich uit tot:

• Ontwikkelen en implementeren van budgetten
• Zakelijke doelen en doelstellingen vaststellen
• Aanwerven, trainen en evalueren van medewerkers
• Toezicht houden op en toezicht houden op de taken van ondersteunend personeel
• Afhandelen van betalingen en contracten
• Beheer van zakelijke verplichtingen, reisschema’s etc.

Kwalificaties

De meeste managers hebben een basiskwalificatie nodig van een bachelordiploma in bedrijfsmanagement dat veel ingebouwde modules heeft in combinatie met de hierboven genoemde taken. Ze moeten ook beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden, goede interpersoonlijke relaties, bedreven zijn in promotie- en marketingvaardigheden en contacten hebben met mediabureaus en netwerken. In veel bedrijven worden verkopers die al vele jaren bij het bedrijf werken en verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen, gepromoveerd tot managersniveau en krijgen ze een grotere verantwoordelijkheid.

Publiek profiel

In een privébedrijf, zoals een manager die de portefeuille van een artiest of sporter beheert, staat de rol van een bedrijfsmanager erg in de belangstelling. Verschillende bedrijfsmanagers uit het verleden zijn betrapt op financiële en persoonlijke schandalen, variërend van het nalaten van professionele verplichtingen tot frauduleuze praktijken in financiële aangelegenheden, illegaal en onethisch beheer van activa, oplichting van inkomsten enz., Wat een ernstige tegenslag kan zijn voor professionele ondernemingen.