A brand new year
Image default
Financieel

Gelukkig en plezierig ouder worden, hoe doe je dat?

Een gelukkig, gezond, liefdevol en lang leven. Dat wil toch iedereen, al is het lang niet iedereen gegeven. Lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl en erfelijke factoren bepalen voor een groot deel hoever we komen. Volgens ‘beweegprofessor’ en neuropsycholoog Erik Scherder (bekend van De Wereld Draait Door) is het van groot belang om lichaam en geest dagelijks te trainen. Zijn pleidooi om veel en regelmatig te (blijven) bewegen wordt door steeds meer mensen onderschreven én omarmd. Wandelen is wellicht de meest populaire vorm van lichaamsbeweging die we ondernemen. Het is volgens Scherder en ook andere deskundigen (onder wie neurobioloog Dick Swaab) misschien wel de meest weldadige beweging voor lichaam en geest. Veel beter dan topsport, aldus Swaab. Wanneer je een plezierig en gezond leven leidt, dan sta je er liever niet bij stil dat het ook anders kan en dat het leven, ondanks een gezonde leefstijl, ooit een keer stopt. Welke leefregels u er ook op nahoudt, het leven is eindig. Realisme (of noem het nuchterheid) kan nuttig zijn om u hier goed toe te verhouden.

 

Wie regelt uw financiën als u dat zelf niet meer kunt of wilt?

We beseffen allemaal dat we op (zeer) hoge leeftijd niet meer vanzelfsprekend alles nog zélf kunnen blijven doen. En al geven we er niet graag aan toe, uiteindelijk komen we allemaal tot de ontdekking dat we bepaalde zaken moeten overdragen aan generaties na ons. En natuurlijk zit er altijd veel speling tussen willen en kunnen. Het is daarom verstandig om uzelf de vraag te stellen wie uw financiën voor u gaat beheren of uw zaken gaat regelen, voor u het zicht daarop kwijt raakt. Praat er eens over met uw kinderen, goede vrienden, met mensen die u vertrouwt. En maak een afspraak met de notaris om u voor te laten lichten over een levenstestament bijvoorbeeld. Zodat u met degenen die u hierin vertrouwt laat vastleggen dat uw vermogen in goede handen is, dat uw belangen worden behartigt door uw kind(eren) of andere dierbaren.

 

Stotijn notariaat en mediation geeft u hierover graag alle informatie. Onder andere over een algehele volmacht of levenstestament

https://www.stotijnnotariaat.nl/levenstestament