Verzorging aan huis

Een 24 uurs zorg thuis

Op de dag van vandaag is het voor veel ouderen niet gemakkelijk als ze ouder en hulpbehoevend worden. Omdat de verzorgingshuizen verdwijnen bent u, als u ouder wordt en te maken krijgt met een chronische aandoening, aangewezen op mantelzorg van familie, vrienden of bekenden. We willen als ouderen graag onafhankelijk blijven. Graag willen we de oude dag doorbrengen in de vertrouwde omgeving waarin we verblijven. Als we hulpbehoevend zijn, kan daar de mantelzorg lang bij blijven steunen. Toch kan er een moment komen dat de mantelzorg dat ook niet meer kan volbrengen. Vanaf dat moment is een 24 uurs zorg thuis noodzakelijk.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Het is tegenwoordig mogelijk om ouderen, zieken en personen die een handicap hebben in hun eigen woning te laten wonen. Dat is mogelijk door hen te voorzien van een permanente betaalbare zorg. Als oudere kunt u daarbij kiezen voor een PGB. Het PGB (PersoonsGebonden Budget) is een budget waarmee u zorgverleners kunt inhuren. Wilt u van een PGB gebruik maken, dan kiest u ervoor om zelf te bepalen waar, hoe en wanneer u de nodige zorg wil ontvangen. Voor het verkrijgen van een PGB heeft u een zorgindicatie nodig.

Een zorgindicatie

Een zorgindicatie is een zorgprofiel. Omdat niet iedereen dezelfde zorg nodig heeft, is er een indeling gemaakt in de zorgprofielen. In het zorgprofiel staat waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel u daarvoor gemiddeld per week kunt krijgen. Het is dus een pakket dat bij uw zorgbehoefte past. Door hiervan gebruik te maken, hoeft u als oudere niet naar een verpleeghuis, maar kunt u in de vertrouwde omgeving blijven wonen.

Een InHome Care Partner

Wanneer enkele uren per dag niet meer toereikend zijn om een goede hulp te verlenen is een InHome Care Partner ideaal. U krijgt dan 24 uur per dag zorg in huis waardoor u of uw familielid in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. De zorgverlener, die inwonend is, levert de zorg op maat die u nodig heeft. Alles wordt hierbij betaald vanuit het PersoonsGebonden Budget. Als u niet graag naar een zorginstelling gaat, is door de InHome Care Partner het mogelijk dat u in de eigen vertrouwde omgeving de oude dag doorbrengt.

https://inhomecarepartners.eu/