A brand new year
Image default
Bedrijven

MSS toepassen

Manager Self Service (MSS) maakt het voor leidinggevenden mogelijk om online toegang te hebben tot gegevens van de personeelsadministratie van medewerkers waar zij leiding aan geven. Diverse softwarespecialisten geven hieronder de toepassingen en voordelen van MSS aan. We vertellen je daarom graag wat meer in dit artikel.

 

Toegang voor de leidinggevende

 

MSS geeft managers toegang tot HR-dossiers. Je kunt alles inzien, tot aan de online urenregistratie. Het is zo mogelijk om deze dossiers te raadplegen, accorderen, beheren en wijzigen. Managers hebben vaak op verschillende momenten tijdens het werk gegevens van hun medewerkers nodig. Via MSS kunnen ze deze dan ook op elk moment van de dag inzien. Managers maken door dit systeem ook integraal onderdeel uit van de HR-processen. Managers kunnen hun rol in deze processen direct invullen en waar het nodig is kunnen zij de status of relevante informatie bekijken.

 

Direct aanpassen van medewerkersgegevens

 

Bij MSS is het niet zo dat het alleen gaat om het accorderen van declaraties en mutatieverzoeken en dergelijke. Het accorderen van medewerker mutaties maakt met MSS gelijk onderdeel uit van ESS. MSS is voor het initiëren van de complexere processen die betrekking hebben op een medewerker. Wat voorbeelden hiervan zijn: het doorgeven van een aanpassing van het salaris, van een functiewijziging of van het aantal contracturen die een medewerker heeft. Manager Self Service brengt self service op het volgende niveau binnen de organisatie.

 

MSS is een onjuiste benaming

 

Eigenlijk is de term manager self service niet geheel correct meer tegenwoordig. De benaming geeft namelijk maar een deel van de belanghebbenden weer. Er zijn vandaag de dag ook andere rollen vertegenwoordigd, denk hierbij aan case managers, de personseelsadministratie, de salarisadministratie enzovoort. Voorheen waren het vooral de medewerkers en managers die actief waren. Nu gaat het juist meer de juiste belanghebbenden betrekken bij een proces. MSS stelt managers in staat om zelf alle HR zaken in te zien en uit te voeren.

 

http://www.cbbs.nl/