A brand new year
Image default
Bedrijven

Hoe kan een planning en control cyclus aan doelstellingen bijdragen?

Een cyclus planning en control zorgt ervoor dat bepaalde wensen, doelen en successen ook daadwerkelijk gehaald worden. Stel dat je de administratie helemaal opnieuw in moet richten, dan zijn er bepaalde zaken waar u rekening mee moet houden. Vooraf worden er afspraken gemaakt over het wijzigen van de administratie. Op welke zaken moet men het beste letten, zodat dit goed zal verlopen? Wat zijn eventuele nieuwe ontwikkelingen waar men rekening mee moet houden? Steeds overlegt een team dat zich bezig houdt met de planning en controlcyclus over hoe het gaat met het verloop van het project. Het is een soort voortgangsgesprek. Daarin komt naar voren wat de knelpunten zijn. Soms zullen bepaalde doelstellingen nog niet gehaald zijn. Wanneer dit het geval is zorgt men ervoor dat er verantwoording wordt afgelegd voor het nog niet behalen van deze resultaten. Ook successen en de doelstellingen die wel behaald zijn worden in een voortgangsgesprek over de planning en controlcyclus besproken.

Wat doet een medewerker planning en control?

Een medewerker planning en control zorgt ervoor dat het project in goede banen loopt. Deze persoon zal ook verantwoording afleggen aan zijn of haar leidinggevende. Dit gaat ook over de bovengenoemde zaken. Een planning en controlcyclus kan bijzonder goed gecombineerd worden met de A3 methodiek. Daar zal de medewerker zich dan ook voortdurend mee bezig houden.

Planning en control combineren met A3 methodiek

De A3 methodiek zorgt ervoor dat het evalueren in een iets andere volgorde gebeurt, namelijk het bespreken van de doelstellingen die zijn behaald en de successen: wat ging er goed? Daarna worden de knelpunten besproken, dus wat ging er minder goed? Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de planning en control weer uitmuntend verloopt? Als laatst gaat het om de nieuwe ontwikkelingen. Bij de A3 methodiek gaat het voornamelijk om het sturen dan over beheersing en de verantwoording bij een project.