A brand new year
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat zijn VIB bladen en waarom zijn ze zo belangrijk?

Elke leverancier die een product levert waar gezondheidsrisico’s aan hangen, is wettelijk verplicht om een veiligheidsinformatieblad mee te leveren aan u als klant. Het is namelijk een verplicht onderdeel van de productinformatie. Het is iets waar de overheid grondige eisen aan stelt. Vib bladen geven u als gebruiker van deze gevaarlijke stoffen informatie die nodig is om uzelf, anderen en het milieu te beschermen. U bent als gebruiker ook verplicht om de instructie op te volgen. Echter, in de praktijk blijkt het toch vaak anders te gaan.

Wat is een VIB?

Vib staat voor veiligheidsinformatieblad. Het is een document die alle nodige informatie over de risico’s van de gevaarlijke stof bevat en hoe je het product veilig kunt gebruiken. VIB’s zijn gemaakt voor professionele gebruikers en dus niet de alledaagse consument. Het systeem geldt alleen voor de Europese Unie en is opgenomen in REACH (Registration, Evaluation, Authorization en restriction of CHemicals). De wereldwijde term is MSDS (MAterial Safety Data Sheets). Een VIB en MSDS zijn niet helemaal hetzelfde, maar wel min of meer gelijk.

Welke informatie staat in een VIB?

Een veiligheidsinformatieblad geeft een stuk meer informatie dan alleen het etiket op het product doet. Een etiket dient om in één oogopslag de belangrijkste zaken te zien, maar er zijn natuurlijk nog veel meer zaken die bij zo’n product komen kijken. Een VIB bestaat uit 16 rubrieken de rubrieken zijn ingedeeld in:

  • Product- en gebruiksinformatie
  • Gevaarinformatie
  • Blootstellinginformatie
  • Risicobeheersmaatregelen
  • Opslag en transport

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Een leverancier van de stof is wettelijk verplicht om een veiligheidsinformatieblad te verstrekken. Vaak staan ze ook nog op de website van de leverancier. Eenmaal ontvangen door de klant, is de klant verantwoordelijk. Je bent als klant verplicht je te houden aan de gestelde eisen die vermeld staan in het VIB.

https://www.devibfabriek.nl/