Kinderopvang Den Haag Road2School heet elk kind van harte welkom

Kinderdagverblijf en BSO Road2School vangt kinderen op tussen de nul en dertien jaar. Deze kinderopvang in Den Haag heeft hiervoor drie groepen, De Rups voor de allerkleinsten, De Vlinder voor kindjes tot vijf jaar en BSO-groep De Uil. De organisatie vindt het belangrijk dat de groepen klein blijven, zodat uw kind genoeg aandacht krijgt. Tijdens de individuele en groepsopdrachten leert uw zoon of dochter de benodigde schoolse vaardigheden en kan hij of zij volop met leeftijdsgenoten spelen.

Opvang in Den Haag die uw kind talloze activiteiten biedt

Uw kind staat centraal bij Road2School. Om de juiste begeleiding te geven kijkt deze kinderopvang Den Haag goed naar het niveau van uw kind. Via een goede verzorging, geborgenheid en uitdaging door boeiende activiteiten draagt het goed geschoolde team bij aan de ontwikkeling van alle kinderen in de groep. Denk hierbij aan creativiteit en muzikaliteit, maar ook beweging en cognitieve vaardigheden. Het doel is dat de kinderen een leerzame en daarnaast ook een leuke dag hebben, waarbij een veilig gevoel, plezier en spelen belangrijk zijn.

Tijd voor actie op de buitenschoolse opvang Den Haag

Ook de buitenschoolse opvang Den Haag van Road2School heeft een kleine groep. Hierdoor kan het team veel persoonlijke aandacht geven en een veilige sfeer creëren. Zo is er tijd en ruimte voor het bevorderen van een goede omgang met andere kinderen en zelfredzaamheid. De gezellige activiteiten richten zich vaak op beweging, door middel van beweegspelletjes, projecten in de natuur en sport. Voor sportactiviteiten maakt Road2School gebruik van het buitenplein en van sportplek De Verademing. Er is op de BSO ook aandacht voor dans en toneel.

Elk kind heeft recht op een optimale ontwikkeling, zodat het zijn of haar talenten kan ontplooien. Road2School biedt daarom kinderopvang in Den Haag waar zoveel mogelijk vaardigheden gestimuleerd worden. Beloning, een positieve benadering en een goede samenwerking met de ouders vormen hiervoor de basis!

https://www.road2school.nl/