A brand new year
Image default
Internet

Uitleg over wat rente betekend

Rentetarief is het aangerekende bedrag, uitgedrukt als percentage van de hoofdsom, door een kredietgever aan een leningnemer voor het gebruik van activa. Rentevoeten worden doorgaans genoteerd op jaarbasis, bekend als het jaarlijkse percentage (APR). De geleende activa kunnen contant geld, consumptiegoederen en grote activa zoals een voertuig of gebouw zijn.

Rente is in wezen een huurprijs of leasingschuld voor de kredietnemer voor het gebruik van een actief. In het geval van een groot activum, zoals een voertuig of gebouw, wordt de rentevoet soms de leasetarief genoemd. Wanneer de lener een laagrisicopartij is, zal hij meestal een lage rente betalen; als de kredietnemer als een hoog risico wordt beschouwd, zal de rente die zij in rekening worden gebracht hoger zijn.

In termen van geleend geld, wordt de rente meestal toegepast op de hoofdsom, dat is de hoeveelheid geleend geld. De rentevoet is de kosten van schulden voor de kredietnemer en het rendement voor de kredietgever.

Rentetarieven worden toegepast in tal van situaties waar het gaat om leningen en lenen. Individuen lenen geld om huizen te kopen, projecten te financieren, bedrijven te starten, collegegeld te betalen, etc. Bedrijven nemen leningen om kapitaalprojecten te financieren en hun activiteiten uit te breiden door vaste en langetermijnactiva te kopen, zoals grond, gebouwen, machines, vrachtwagens, enz. Het geld dat wordt uitgeleend, moet in forfaitaire som worden terugbetaald op een vooraf bepaalde datum of in maandelijkse termijnen, wat meestal het geval is. Het terug te betalen geld is meestal meer dan het geleende bedrag, omdat geldschieters gecompenseerd willen worden voor hun verlies aan gebruik van het geld tijdens de periode dat het geld wordt uitgeleend; de geldschieter had de fondsen kunnen investeren in plaats van ze uit te lenen. Met het lenen van een groot goed, de kredietverstrekker heeft mogelijk inkomsten uit het actief kunnen genereren als zij besloten hebben om het actief te gebruiken. Het verschil tussen de totale terugbetalingssom en de oorspronkelijke lening is de aangerekende rente. De aangerekende rente is een rentevoet die wordt toegepast op de hoofdsom.

Rente berekenen

Als een persoon bijvoorbeeld een hypotheek van € 300.000 van de bank afsluit en de leningovereenkomst bepaalt dat de rente op de lening 15% is, betekent dit dat de kredietnemer de oorspronkelijke lening van € 300.000 + (15) aan de bank moet betalen % x € 300.000) = $€ 300.000 + € 45.000 = € 345.000. Als een bedrijf een lening van 1,5 miljoen dollar verkrijgt van een leningverstrekkende instelling die 12% van de lening in rekening brengt, moet het bedrijf de hoofdsom van € 1,5 miljoen + (12% x € 1,5 miljoen) = € 1,5 miljoen + € 180,000 = € 1,68 miljoen terugbetalen.

Voor meer informatie over rente, neem gerust een kijkje op http://hypotheekrenteverwachting.nl/