Workshop doelmatig spreken van JE BENT MEER

Effectief communiceren om eerder onderling begrip te hebben, goals eerder te behalen en de samenwerking te verbeteren.

Effectief communiceren door onze communicatieworkshop

Communicatie! Alles valt of staat ermee. Door onze communicatietraining te bestuderen zul je zien, dat jij je meer doelbewust wordt van hoe je overkomt op andere personen, maar ook wat het effect van andere mensen op jou is. Je ontwikkelt kennis en competenties om je eigen gedragswijze goed in te zetten, zodat er sneller onder elkaar begrip zal zijn, het samenwerkingsverband verbetert en doelen eerder bereikt zullen worden. Geen oeverloos gebabbel, maar doelmatig en doeltreffend communiceren. Dit bespaart je veel onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek bestemd om als club, team of team te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de traning Effectief Communiceren ook voor individuen door middel van open inschrijving.

Opbouw training Effectief Communiceren:

In onze communicatieworkshop leer je te letten op kleine non-verbale reacties, zodat je die kunt hanteren om effectiever te communiceren. Je leert beter te signaleren wat je bij anderen naar boven haalt, en of dat is wat je wilt oproepen. Je leert doelgericht te werken aan een sfeer van vertrouwen en verbondenheid door je communicatie (lichaamshouding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) aan te passen op de onbewuste reacties van anderen. Je leert haalbare doelen te formuleren die controleerbaar zijn en in een groter geheel verantwoord zijn. Deze onderwerpen worden dan alsmede in deze communicatieworkshop aangehaald:

 

  •  verbale- en non-verbale communicatie
  •  patronen en gewoonten
  •  behoefte aan juist zijn 
  •  het vormen van aannames of veronderstellingen

Wat krijg ik?

Je krijgt een afwisselend programma waarin theorie en praktijkgerichte oefeningen elkaar afwisselen. We staan stil bij non-verbale communicatie en het belang van juist waarnemen. Je gaat leren goed te observeren in plaats van gelijk te interpreteren? Je leert ook hoe je beter communiceert door je mededeling non-verbaal te ondersteunen.

Bovendien vragen als; Welke signalen stralen we naar anderen uit?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn gesprekspartner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf feedback, zonder me aangevallen te voelen?

 

De training Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven vergroot worden naar meerdere dagdelen of een onderdeel zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatietraining te volgen zul je merken, dat jij je meer doelbewust wordt van hoe jij overkomt op andere mensen, maar ook wat deuitwerking van andere mensen op jezelf is. Je ontwikkelt kennis en competenties om je persoonlijke houding optimaal in te zetten, zodat er eerder onderling besef zal zijn, de samenwerking verbetert en doelen eerder bereikt zullen worden. Geen oeverloos gepraat, maar doelmatig en doeltreffend spreken. Dit bespaart je veel onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze workshop is bij uitstek bestemd om als groep, team of afdeling te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de workshop Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open inschrijving.

http://jebentmeer.nl