A brand new year
Image default
Financieel

Voorbeeld aanmaning

Bent u genoodzaakt uw klant een aanmaning toe te zenden? Wij vertellen u graag meer over het opstellen en versturen van een aanmaning. Lees verder…

Uw financiële zaken goed regelen

Financieel uw zaken goed regelen begint met juridisch sluitende voorwaarden opstellen, welke u met uw klant vervolgens overeenkomt. Bij de zakelijke overeenkomst laat u allereerst uw klant akkoord gaan met de door u opgestelde (betalings)voorwaarden en overige condities. 

Wanneer uw klant zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt…

Is de betalingstermijn inmiddels verlopen? Dan verstuurt u een betalingsherinnering. Deze houdt u vriendelijk maar formeel van toon. Het kan immers zijn dat uw factuur de klant ontschoten is. U stelt hierin een kortere betalingstermijn op. Bij voorkeur kenmerkt u deze herinnering niet als zijnde ‘eerste herinnering’; uw klant kan hierdoor het -mogelijk terechte- vermoeden krijgen dat u nogmaals een herinnering zult toezenden, waardoor deze het mogelijk niet zo nauw neemt om direct tot betalen over te gaan. 

Reageert uw klant wederom niet middels een betaling, dan is het direct na het aflopen van de eerste betalingsherinnering tijd voor een tweede herinnering. Hierin stelt u o.a. de voorwaarde dat de klant per ommegaande tot betalen overgaat, waarbij binnen enkele dagen de betaling op uw rekening dient bijgeschreven te zijn. 

Reageert uw klant wederom niet, dan stuurt u deze nu een aanmaning. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar een voorbeeld aanmaning, opgesteld door een jurist. 

http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/