A brand new year
Image default
Dienstverlening

Het belang van een crm-architectuur bij een CRM-project

Wanneer er in het beginstadium van het CRM-project niet wordt nagedacht over een CRM domein die bestendig is voor de toekomst is er een grote kans op problemen op lange termijn. Vandaar dat de CRM-architectuur een belangrijke factor is die de keuze voor uw software die u gebruikt binnen uw organisatie. De klantvragen veranderen over tijd steeds door onder anderen ontwikkelingen van nieuwe technologieën. Door deze ontwikkelingen moet uw CRM-software ook instaat zijn om mee te bewegen met deze veranderende klantvraag.  Dit is noodzakelijk om uw relatie op een optimale manier te onderhouden. Om dit te kunnen doen moet u een architectuur kiezen waarbij verschillende software componenten op elkaar aangesloten kunnen worden.

Overweeg hulp van een externe kracht

Bij de keuze hiervoor moet rekening gehouden worden met het voeden van het centrale klantbeeld en het ondersteunen van de customer journey. Alle onderdelen die hiervoor nodig zijn moeten duidelijk opgesteld worden. Hiervoor moet het kunnen dat informatie tussen softwaresystemen uitgewisseld kunnen worden. Om dit zorgvuldig op te stellen is het verstandig om een externe expert in te schakelen die u daarbij te hulp kan staan. Een CRM-coach heeft daarvoor de juiste kennis en loopt voor in zijn vakgebied. Vanwege de complexiteit zorgt zijn kennis ervoor dat alle gemaakte keuzes bijvoorbeeld voor doen aan de privacywetgeving die hier nauw mee verbonden is.

Verbetering van de gebruikersadoptie

Een sterke CRM-architectuur zorgt voor een verbeterde gebruikersadoptie binnen uw organisatie. Het is namelijk makkelijker voor gebruikers wanneer zij gemakkelijk toegang hebben tot de benodigde informatie om goed te kunnen functioneren. Het automatiseren van delen van hun werk door het inzetten van workflows die geactiveerd worden door bepaalde triggers maakt het werk natuurlijk steeds gemakkelijker. Het is de taak om bij uw  CRM-pakketselectie het project zo in te richten dat de kans op foutmeldingen, wachttijden, dubbele data en verkeerde output zo klein mogelijk is. Anders zorgt dit namelijk weer voor een negatief effect op de gebruikersadoptie bij uw werknemers. Het naadloos op elkaar laten aansluiten van verschillende systemen is voor iedereen een voordeel. Door de compleetheid van zo’n systeem heeft het impact op een groot deel van de bedrijfsvoering binnen bedrijven. Veel afdelingen zullen er daarom baat bij hebben om de mogelijke functies tot zich te nemen. Zo groeit de productiviteit niet alleen binnen afdelingen, maar ook als gehele organisatie. Een goede start met een duidelijke CRM-architectuur draagt hier in zekere mate aan bij.

https://crmexcellence.nl/crm-pakketselectie/