A brand new year
Image default
Bedrijven

Gas water licht en stookkosten

De symmetrie-eigenschappen van de theorie kunnen worden aangetoond als wiskundige Newton’s gedetailleerde boekhouding voor de banen van de planeten en de Maan, evenals voor dergelijke subtiele gravitatie-effecten als de getijden en de precessie van de equinoxen (een langzame cyclische verandering in de richting van de rotatieas van de Aarde) door deze fundamentele kracht was de eerste zege van de klassieke mechanica. Er zijn geen verdere principes nodig om de belangrijkste aspecten van raketten en ruimtevluchten te begrijpen (hoewel er natuurlijk een formidabele technologie nodig is om ze uit te voeren).

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

Laser Interferometer Space Antenna (LISA)LISA, een Beyond Einstein Great Observatory, is gepland voor lancering in 2015. De LISA, die gezamenlijk wordt gefinancierd door de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), zal bestaan uit drie identieke ruimtevaartuigen die de aarde over een afstand van ongeveer 50 miljoen km (30 miljoen mijl) in haar baan zullen volgen. Het ruimteschip zal stuwraketten bevatten om ze te manoeuvreren in een gelijkzijdige driehoek, met zijden van ongeveer 5 miljoen km (3 miljoen mijl), zodat het centrum van de driehoek zich langs de baan om de aarde zal bevinden. Door de transmissie van lasersignalen tussen de ruimtevaartuigen (in wezen een gigantische Michelson-interferometer in de ruimte) te meten, hopen wetenschappers zwaartekrachtsgolven op te sporen en nauwkeurig te meten.
Laser Interferometer Space Antenna (LISA)LISA, een observatorium voorbij Einstein Great Observatory, is gepland voor lancering in 2015. De LISA, die gezamenlijk gefinancierd wordt door de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), zal bestaan uit drie identieke ruimtevaartuigen die de aarde ongeveer 50 miljoen km (30 miljoen mijl) in haar baan zullen volgen. Het ruimteschip zal stuwraketten bevatten om ze te manoeuvreren in een gelijkzijdige driehoek, met zijden van ongeveer 5 miljoen km (3 miljoen mijl), zodat het centrum van de driehoek zich langs de baan om de aarde zal bevinden. Door de transmissie van lasersignalen tussen de ruimtevaartuigen (in wezen een gigantische Michelson-interferometer in de ruimte) te meten, hopen wetenschappers zwaartekrachtsgolven op te sporen en nauwkeurig te meten.
Encyclopædia Britannica, Inc.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

De moderne theorie van de zwaartekracht is geformuleerd door Albert Einstein en wordt de algemene relativiteitstheorie genoemd. Uit de lang bekende gelijkheid van de hoeveelheid “massa” in de tweede wet van Newton en die in zijn zwaartekrachtswet, werd Einstein getroffen door het feit dat versnelling een gravitatiekracht plaatselijk kan tenietdoen (zoals gebeurt in de zogenaamde gewichtloosheid van astronauten in een ruimtevaartuig in een baan om de aarde) en werd daardoor geleid tot het concept van de gekromde ruimtetijd. Voltooid in 1915, werd de theorie vele jaren lang vooral gewaardeerd om zijn wiskundige schoonheid en voor het correct voorspellen van een klein aantal fenomenen, zoals de gravitatiebuiging van licht rond een massief voorwerp. Pas in de afgelopen jaren is het echter een vitaal onderwerp geworden voor zowel theoretisch als experimenteel onderzoek. (Relativistische mechanica verwijst naar Einsteins speciale relativiteitstheorie, die geen gravitatietheorie is).

Gebogen ruimte-tijd-ruimte-het vier dimensionale ruimte-tijdcontinuüm zelf is vervormd in de buurt van om het even welke massa, met de hoeveelheid vervorming afhankelijk van de massa en de afstand van de massa. Aldus, geeft de relativiteit rekenschap van de omgekeerde vierkante wet van Newton van ernst door meetkunde en daardoor de behoefte aan om het even welke geheimzinnige “actie bij een afstand”.
Gebogen ruimte-tijd-ruimteHet vier dimensionale ruimte-tijdcontinuüm zelf is vervormd in de buurt van elke massa, waarbij de mate van vervorming afhankelijk is van de massa en de afstand tot de massa. Zo is de relativiteit verantwoordelijk voor Newton’s omgekeerde kwadratische wet van de zwaartekracht door middel van geometrie en daarmee vervalt de noodzaak van mysterieuze “actie op afstand”.
Encyclopædia Britannica, Inc.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

De studie van warmte, thermodynamica en statistische mechanica
Warmte is een vorm van interne energie die geassocieerd wordt met de willekeurige beweging van de moleculaire bestanddelen van materie of met straling. Temperatuur is een gemiddelde van een deel van de interne energie die in een lichaam aanwezig is (dit omvat niet de energie van moleculaire binding of moleculaire rotatie). De laagst mogelijke energietoestand van een stof wordt gedefinieerd als het absolute nulpunt (-273,15 °C of -459,67 °F) van de temperatuur. Een geïsoleerd lichaam bereikt uiteindelijk een uniforme temperatuur, een toestand die bekend staat als thermisch evenwicht, net als twee of meer lichamen die met elkaar in contact komen. De formele studie van de toestand van de materie bij (of nabij) thermisch evenwicht heet thermodynamica; het is in staat om een grote verscheidenheid aan thermische systemen te analyseren zonder rekening te houden met hun gedetailleerde microstructuren.

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ