A brand new year
Image default
Bedrijven

De keuze van de mobiele frequentie | Ista Nederland

Elke telefoon maakt verbinding met het netwerk via een RBS (Radio Base Station) op een hoek van de overeenkomstige cel die op zijn beurt weer verbinding maakt met het Mobile Switching Center (MSC). De MSC biedt een verbinding met het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). De link van een telefoon naar het RBS wordt een uplink genoemd, terwijl de andere manier een downlink wordt genoemd.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. 

Radiokanalen maken effectief gebruik van het transmissiemedium door het gebruik van de volgende multiplexing- en toegangsschema’s: frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), code division multiple access (CDMA), en space division multiple access (SDMA).

Als de telefoongebruiker van de ene cel naar een andere cel verhuist terwijl er een gesprek gaande is, zal het mobiele station een nieuw kanaal zoeken om het gesprek niet te laten vallen. Zodra een nieuw kanaal is gevonden, zal het netwerk de mobiele eenheid opdracht geven om naar het nieuwe kanaal over te schakelen en tegelijkertijd het gesprek naar het nieuwe kanaal te schakelen.

Bij CDMA delen meerdere CDMA-handsets een specifiek radiokanaal. De signalen worden gescheiden door middel van een pseudonoise code (PN code) die specifiek is voor elk toestel. Als de gebruiker zich van de ene naar de andere cel verplaatst, zet de handset radioverbindingen op met meerdere cellocaties (of sectoren van dezelfde locatie) tegelijkertijd. Dit staat bekend als “soft handoff” omdat er, in tegenstelling tot de traditionele cellulaire technologie, geen enkel gedefinieerd punt is waar de telefoon naar de nieuwe cel overgaat.

In IS-95 interfrequente overdrachten en oudere analoge systemen zoals NMT zal het meestal onmogelijk zijn om het doelkanaal direct te testen tijdens de communicatie. In dit geval moeten andere technieken worden gebruikt zoals pilootbakens in IS-95. Dit betekent dat er bijna altijd een korte onderbreking in de communicatie is tijdens het zoeken naar het nieuwe kanaal, gevolgd door het risico van een onverwachte terugkeer naar het oude kanaal.

Als er geen lopende communicatie is of als de communicatie kan worden onderbroken, is het mogelijk dat de mobiele eenheid zich spontaan van de ene naar de andere cel verplaatst en vervolgens het basisstation met het sterkste signaal verwittigt.

Keuze van de mobiele frequentie in mobiele telefoonnetwerken
Hoofdartikel: Cellulaire frequenties
Het effect van de frequentie op de celdekking betekent dat verschillende frequenties beter geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Lage frequenties, zoals 450 MHz NMT, zijn zeer goed geschikt voor landelijke dekking. GSM 900 (900 MHz) is een geschikte oplossing voor licht stedelijk bereik. GSM 1800 (1,8 GHz) begint beperkt te worden door structurele muren. UMTS, met een frequentie van 2,1 GHz, lijkt qua dekking op GSM 1800.

Hogere frequenties zijn een nadeel als het gaat om dekking, maar het is een duidelijk voordeel als het gaat om capaciteit. Picocellen, die bijvoorbeeld een verdieping van een gebouw bedekken, worden mogelijk, en dezelfde frequentie kan worden gebruikt voor cellen die praktisch de buren zijn.

Ook kan de serviceruimte van een cel variëren door interferentie van zendinstallaties, zowel in als rond die cel. Dit geldt met name voor CDMA-gebaseerde systemen. De ontvanger heeft een bepaalde signaal-ruisverhouding nodig en de zender mag niet met een te hoog zendvermogen zenden om geen interferentie met andere zenders te veroorzaken. Als de ontvanger zich van de zender verwijdert, neemt het ontvangen vermogen af, zodat het vermogensregelalgoritme van de zender het zendvermogen verhoogt om het ontvangen vermogen te herstellen. Doordat de interferentie (ruis) boven het ontvangen vermogen van de zender uitstijgt en het vermogen van de zender niet meer kan worden verhoogd, wordt het signaal beschadigd en uiteindelijk onbruikbaar. In CDMA-gebaseerde systemen is het effect van interferentie van andere mobiele zenders in dezelfde cel op het dekkingsgebied zeer duidelijk en heeft een speciale naam: celademhaling.

Men kan voorbeelden van celdekking zien door het bestuderen van enkele van de dekkingskaarten die door echte operatoren op hun websites worden aangeboden of door te kijken naar onafhankelijk van elkaar beschikbare kaarten van de menigte, zoals OpenSignal. In bepaalde gevallen kunnen ze de plaats van de zender markeren, in andere gevallen kan deze worden berekend door het punt van de sterkste dekking uit te werken.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie.

Een cellulaire repeater wordt gebruikt om de celdekking uit te breiden naar grotere gebieden. Deze variëren van breedbandrepeaters voor gebruik door consumenten in woningen en kantoren tot slimme of digitale repeaters voor industriële toepassingen.

Dit artikel bespreekt het mobiele cellulaire netwerkaspect van televervoermetingen. Mobiele radionetwerken hebben verkeersproblemen die zich niet voordoen in verband met het PSTN voor de vaste lijn. Belangrijke aspecten van cellulair verkeer zijn onder meer: kwaliteit van de doelstellingen van de dienstverlening, verkeerscapaciteit en celgrootte, spectrale efficiëntie en sectorisering, verkeerscapaciteit versus dekking, en kanaalhoudertijdanalyse.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie.

Televerkeerstechniek bij de planning van telecommunicatienetwerken zorgt ervoor dat de netwerkkosten tot een minimum worden beperkt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening (QoS) aan de gebruiker van het netwerk. Dit gebied van engineering is gebaseerd op kanstheorie en kan worden gebruikt om mobiele radionetwerken en andere telecommunicatienetwerken te analyseren.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/