A brand new year
Image default
Banen en opleidingen

BHV cursus

De bedrijf hulpverlening cursus ook wel BHV cursus is een cursus ontwikkeld voor bedrijven. Elke organisatie heeft een BHV’er of meerdere BHV’ers nodig. Door middel van een Risico-inventarisatie en -evaluatie stelt een organisatie het aantal BHV’ers vast. Elke BHV’er moet voordat hij of zij de functie van Bedrijfshulpverlener kan aannemen een BHV cursus hebben gevolgd en met succes hebben afgerond.

Wat leert u op de BHV cursus
Op de cursus leert u wat te doen bij een ongeluk of brand en hoe u hulp moet bieden in het geval van de calamiteit. U leert een stukje eerste hulp bij ongevallen, wondverzorging en wat te doen bij brand. Wat ook aan bod komt is hoe en evacuatie verloopt en hoe u in zo een situatie hulp bied. Verder krijgt u les over hoe u de gevolgen van een brand beperkt en hoe u brand kunt voorkomen. Tijdens de cursus gaat men ook in op de werking van blusmiddelen. Voor welk type brand dient welk type blusmiddel gebruikt te worden en hoe u veilig gebruik kunt maken van de blusmiddelen. Tijdens een BHV cursus wordt tevens ingegaan op het alarmeren. Alarmeren houd in medewerkers en bezoekers te informeren over een lopende calamiteit. Het inschakelen en contact onderhouden met hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance personeel is ook onderdeel van de taken van een BHV’er en komen ook aan bod in de cursus.

Arbeidsomstandighedenwet
Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht sinds 1994 dat een bedrijf een of meerder BHV’ers in dienst moet hebben. Dit komt voort uit een richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen uit 1989. De richtlijn staat beschreven in richtlijn 89/391/EEG.